Tijdelijke (verplichte) stopzetting van activiteiten wegens Covid-19